1

Tankar kring inlärning

Hur tränar vi hund!

Funderar mycket på hur jag tränar hund och hur människor i min omgivning tränar hund. 

Om vi pratar om förstärkning och bestraffning, så har vi många inom hund världen som säger att dem tränar med enbart positiv förstärkning, sen har vi skaran som säger sig träna med mjuka metoder. 
Sen har vi självklart människor som tränar enligt dem med hårda metoder. Sen har vi dem som inte placerar sig på någon sida eller i ett fack.

För en nybliven hundägare kan detta bli ett lätt kaos, vilken sida ska man välja, hur vill jag träna hund? Vilka påtryckningar har man från människor i sin omgivning mm. 

För att gå till mig själv så har jag varit och nosat på alla områden mer eller mindre. Vad jag förespråkar och försöker vara i min hund träning är en annan sak. 

Positiv förstärkning!

Detta är något som jag använder mest i min hundträning, detta är de jag ser mest resultat av och det är också de som gör de kul för mig och mina hundar. En slags värde grund, rolig träning med mina fyrbenta. 

Jag belönar de jag vill ha, jag får en positiv inställning till hundträningen, och en god relation till mina hundar. 
Men det förekommer också negativ bestraffning, i form av att godiset uteblir eller att leksaken stoppas i fickan, detta kan skapa frustration hos hunden, uteblir godis biten allt för ofta är de en signal till mig som förare att jag kanske satt ribban för högt, gått för fort fram i min träning. 

När vi pratar om negativ förstärkning, pratar man om att hunden undviker något obehag, vilket gör att den känner lättnad. 
Detta är något som jag själv inte använder i min träning så ofta och heller inte av positiv bestraffning, alltså tillföra något obehag för att få hunden sluta med ett beteende. Men om jag tittar närmare på mig och mina hundar i min vardag, så på något viss så finns de undantag, då kan vi ta som ex, 

att om Orca låst sig blind på något i en situation som jag inte lyckats förebygga eller förutse, och på så sätt för att få hennes fokus och få henne släppa den känslan så har jag petat henne i sidan, vill understryka att de inte är på något vis hårt, men jag tillför något och hon vänder upp och får en belöning, då har jag i parktiken använt mig av positiv bestraffning, för jag tillför ett obehag. Om Orca eller Luna springer fram till en hund, och jag går dit och kopplar dem, så har jag också tillfört mig som en bestraffning som tar bort det roliga.

Eller om någon av hundarna skulle springa fram till en främmande, som ger hotande signaler på grund av rädsla och vill att hunden ska gå bort, när hunden då kommer tillbaka känner den en lättnad, då är vi inne å nosar på negativ förstärkning 

Så någonstans är vi alla som tränar hund inklusive mig, mer eller mindre och nosar på allt, för någonstans måste de finnas en motsättning, för vi kommer inte alltid kunna förebygga allt och någon gång kommer vi jobba med positiv bestraffning eller negativ förstärkning men sen försöker vi oavsett vilket sätt vi valt att träna på att hålla oss till de som vi vill och står för.

Jag jobbar ständigt med att förebygga så mycket jag kan då jag känner mina hundar så vet jag också vad dem kan och hur dem reagerar i olika situationer. Med de i vetskap, kan jag hjälpa dem att lyckas, jag utsätter inte min hund för ett hundmöte på en meters avstånd om jag vet att den inte klarar de, för jag vill att vi ska lyckas tillsammans, lyckas vi så mår vi också bra tillsammans och våran relation växer sig starkare och min hund känner sig tryggare.

I grunden så anser jag att mycket handlar om tankesättet och valet hur min relation till mina hundar ska vara. Jag vill INTE ha en hund som är kluven, rädd och osäker. Jag vill INTE ha en hund som inte vågar prova sig fram. 

Jag vill att mina hundar tillsammans med mig ska utvecklas och vi ska bli starkare och bättre tillsammans. 

Det som jag anser tragiskt är den typ av hundträning som visas på TV. Där man letar upp problemen för att sedan gå in och tillrättavisa genom att tillföra obehag. De som aldrig visas i tv rutan är dock bakslagen som på något sätt kommer, i form av en kuvad hund, rädd eller problem i andra situationer. Man lär bara sin hund att undvika något vid ett tillfälle. 
Varför kan man fråga sig? 
Ovetande människor som inte har skaffat sig tillräckligt med kunskap, och sen handlar de om att många människor vill se resultat på få antal gånger man tränar. 
Då kan jag tycka att man valt fel intresse att syssla med eller att ha hund. Det är levande varelser och Rom byggdes inte på en dag. 

Studera själva hur vi människor lär oss bäst, inte är de under hot och bestraffning, de ända de kommer leda till är att vi förmodligen kommer undvika de och inte vilja lära oss för inlärningen blir inte rolig. 

Hela tanken med att ha en underbar fyrbent kompis är att vi ska ha roligt ihop. Det bygger på ömsesidig respekt, tillit och förtroende.
 

Veldig enig i tenkemåten din :) Bra skrevet!